Mūsų komanda

Tomas

Viešieji pirkimai, sutarčių teisė

aaaa

Irina

Civilinės teisės magistro laipsnis, 6 metų teisinio darbo patirtis. Specializacija įmonių teisė, atstovavimas teismuose, procesinių dokumentų rengimas, įmonių bankroto, likvidavimo teisė. Lietuvių, anglų, rusų kalbos.

Naujausi straipsniai

05-12-2015 Nekonkuravimo susitarimas. Esminiai aspektai

Nekonkuravimo susitarimas – toks susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja, pasibaigus darbo sutarčiai, sutartą laikotarpį nustatytomis sąlygomis nekonkuruoti su darbdaviu – nedirbti darbdavio konkurento įmonėje, nesteigti įmonės ar nedalyvauti versle, konkuruojančiame su buvusio darbdavio verslu. Nekonkuravimo sąlygas galima aptarti tiek darbo sutartyje, tiek sudaryti atskirą nekonkuravimo sutartį, kuri būtų laikoma atskira civiline sutartimi, o ne būtų darbo sutarties sudėtine dalimi. Nekonkuravimo susitarimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo...

Mumis pasitiki

Vilija Butėnienė, Simplanova

„Solvus“ komanda padėjo parengti tarptautinę sutartį, kuri turi didelę reikšmę mūsų verslo plėtrai užsienyje. Labai džiaugiuosi, jog greitai gavome labai reikalingų profesionalių konsultacijų su sutartimi susijusiais klausimais.

Jonas, Vilnius

Draudimo specialistai, draudimo kompanija regreso tvarka reikalavo atlyginti 14 tūkst. Lt. Po Solvus parengto rašto draudimo kompanija sumažino reikalavimą iki 5 tūkst. Lt. Puikiai suteiktos teisinės paslaugos.